About us
ทุกเรื่องเกี่ยวกับเวลคลีน
ประวัติของบริษัท เวลคลีน จำกัด

บริษัท เวลคลีน ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2538 จากการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่รักในงานด้านบริการทำความสะอาด เราผสานความเป็นที่หนึ่งในทุก ๆด้านการทำความสะอาด ด้วยประสบการณ์จากการดำเนินธุรกิจการให้บริการทำความสะอาดครบวงจร ที่ยาวนานกว่า 20 ปีทำให้บริษัทมีความเชี่ยวชาญในงานบริการที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และในราคาที่ยุติธรรม เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีที่สุดจากเรา

เรามีนโยบายในการรักษาเสถียรภาพของการทำงาน และพัฒนามาตรฐานในการบริการเพื่อความประทับใจของลูกค้า เวลคลีนได้เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงในการดำเนินงาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรทั้งภายในองค์กรและในหน่วยงานที่ให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นความรู้ด้านเทคนิควิธีการทำงานและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ และด้วยปรัชญาที่ว่า “ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการทำธุรกิจ” จึงทำให้พนักงาน บริษัท เวลคลีน พร้อมที่จะให้บริการด้านการทำความสะอาดตามมาตรฐาน และเปี่ยมด้วยคุณภาพ เพื่อให้คุ้มค่าเงินทุกบาททุกสตางค์และตอบสนองความพึงพอใจอันสูงสุดแก่คุณลูกค้า ดั่งนโยบายคุณภาพของบริษัทที่ว่า “สะอาดอย่างมีมาตรฐาน บริการอย่างจริงใจ

จากการที่เราดูแลควบคุมคุณภาพในงานบริการให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ จึงทำให้เรามีลูกค้าใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องผ่านการแนะนำจากปากต่อปากของฐานลูกค้าเดิมที่วางใจ และเชื่อใจในการให้บริการ บริษัท เวลคลีน อย่างเสมอมา

สโลแกน
"สะอาดครบ จบที่ เวลคลีน"
วิสัยทัศน์
"บริษัทฯ ต้องการที่จะเป็นองค์กรชั้นนำในด้านการยกระดับและพัฒนามาตรฐานการบริการทำความสะอาด รวมถึงเป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้บริการในเรื่องของ คุณภาพการบริการ ในอนาคตอันใกล้"
นโยบายบริษัท
นโยบายการพัฒนาบุคคลากร
"บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากร เพื่อก้าวไปสู่ระบบการทำงานที่ได้มาตรฐาน"
 • มีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานทุกภาคส่วนนำความรู้ใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้ในการพัฒนาองค์ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป
 • ส่งเสริมให้พนักงานที่มีความสามารถได้มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
 • ปลูกฝังจิตสำนึกกับงานด้านบริการให้มีความมุ่งมั่น มีความรักในงาน มีการทำงานอย่างมืออาชีพ
นโยบายการประกันคุณภาพ
"เรามุ่งเน้นในการยกระดับมาตรฐานการบริการทำความสะอาด"
 • จัดทำเอกสารประกันคุณภาพตามมาตรฐาน
 • วางแผนการจัดอบรมพนักงานทำความสะอาดในหน่วยงานต่างๆอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
 • การตรวจสอบคุณภาพของงานอย่างสม่ำเสมอรวมถึงความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
 • คัดสรร วัสดุ อุปกรณ์ทันสมัยมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานของพนักงานทำความสะอาด
 • เลือกใช้ เคมีภัณฑ์ ที่มีมาตรฐาน MSDS
นโยบายความพึงพอใจของลูกค้า
"เราพัฒนาบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า อย่างต่อเนื่อง"
 • ใส่ใจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
 • บริการลูกค้าด้วยมิตรไมตรีเสมือนบุคคลสำคัญในครอบครัว
 • กำหนดตัวบุคคลที่ชัดเจนในการติดต่อประสานงานในแต่ละด้าน
 • คัดสรร วัสดุ อุปกรณ์ทันสมัยมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานของพนักงานทำความสะอาด
 • มีความ ซื่อสัตย์ สุจริต