Apply for job
สนใจร่วมงานกับเวลคลีน
เวลคลีนกำลังมองหาบุคลากรหลายอัตรา
เพื่อขยายองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไป

หากท่านมีความสนใจในตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ สามารถส่งประวัติการทำงานของท่านมาได้ที่อีเมล welclean1995@gmail.com

ฝ่ายปฏิบัติการ(สายตรวจ)
อ่านเพิ่มเติม

รูปแบบงาน : งานประจำ

เงินเดือน(บาท) : แล้วแต่ประสบการณ์

วันทำงาน: วันจันทร์-วันเสาร์ หยุด (วันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์)

เวลาทำงาน : 08.00 น. – 17.00 น.

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ตรวจเช็คความสะอาดให้ตรงตามมาตราฐานของบริษัทในทุกหน่วยงานของลูกค้า อ้างอิงจากเอกสารประกันคุณภาพ
2. จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มให้เรียบร้อย
3. ตรวจเช็คเครื่องแต่งกายของแม่บ้านและสภาพของอุปกรณ์ทำความสะอาดให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
4. แก้ไขปัญหาการขาดจุดพนักงานและประสานงานระหว่างบริษัทกับผู้ว่าจ้าง
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ปวส ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

 

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • อดทนและมีความรับผิดชอบ
 • มีใจรักในงานบริการ

 

สวัสดิการ

  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • ประกันสังคม
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

 

สวัสดิการอื่นๆ

เงินได้อื่นๆตามความเหมาะสมของตำแหน่ง
ประกันสังคม
ฝ่ายการตลาด
อ่านเพิ่มเติม

รูปแบบงาน: งานประจำ

เงินเดือน(บาท) : แล้วแต่ประสบการณ์

วันทำงาน: วันจันทร์-วันศุกร์

เวลาทำงาน: 08.00น. -17.00น.

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ขายงานบริการรักษาความสะอาดให้กับลูกค้าใหม่ๆ
2. หากลยุทธ์ใหม่ๆเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท
3. วางแผนงานขาย จัดทำแผนงานขายประจำสัปดาห์, จัดทำรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน
4. พบลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิมที่รับผิดชอบ
5. รักษากำไรส่วนต่างให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท
6. จัดทำใบเสนอราคา รวมถึงร่างสัญญาให้กับลูกค้า

 

คุณสมบัติ

เพศ: ชาย หรือ หญิง

อายุ: 20-35 ปีขึ้นไป

ระดับการศึกษา : ปวส ขึ้นไป

ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป (มีประสบการณ์ด้านคลีนนิ่งจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)

อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

 

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2. สามารถทำงานได้ในสภาวะกดดัน
3. มีทัศนคติดี คิดแง่บวก
4. ใจเย็นและละเอียดรอบคอบ
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • ค่ายานพาหนะ
 • เงินโบนัสตามผลงาน

สวัสดิการอื่นๆ

 • เงินเบิกล่วงหน้า
 • ค่าล่วงเวลา
 • Commission

สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ welclean1995@gmail.com

หรือติดต่อฝ่ายบุคคล เบอร์ 02-458-9096

 

 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อ่านเพิ่มเติม

รูปแบบงาน: งานประจำ

เงินเดือน : แล้วแต่ประสบการณ์

วันทำงาน: วันจันทร์-วันศุกร์

เวลาทำงาน: 08.00น. -17.00น.

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. เก็บรวบรวมเอกสารใบสมัครงาน / ใบลา / ใบลาออกรวมถึงเก็บสถิติการขาด,ลา, มาสาย
 2. ประสานงานสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น ประกันสังคม, อุบัติเหตุในงาน, เงินเบิกล่วงหน้า, ค่าล่วงเวลา ฯลฯา
 3. จัดทำบัตรพนักงาน
 4. ต่อใบโควตาต่างด้าว / ดำเนินการเรื่องบัตรชมพู
 5. จัดทำสัญญาว่าจ้าง, ตรวจสอบพนักงานที่เกษียณ รวมถึงตรวจประวัติอาชญากรรมพนักงานทั้งเก่าและใหม่
 6. สรรหาบุคลากรที่เหมาะสมเข้ามาทำงาน / จัดอบรมพนักงานในองค์กรเพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงาน
 7. จัดทำตารางเงินเดือนพนักงานทำความสะอาดทั้งหมด(Excel) เพื่อเสนอผู้บริหารก่อนการสั่งจ่ายเงินเดือน (ประสานงานงานกับฝ่ายบัญชี)

 

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ: 23 – 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์ : 2ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
 • ร่าเริง แจ่มใส
 • มีเหตุและผล หนักแน่น

 

สวัสดิการ

  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • ประกันสังคม
  • ค่าทำงานล่วงเวลา

สวัสดิการอื่นๆ

 • เงินเบิกล่วงหน้า
 • ค่าล่วงเวลา
 • เงินได้อื่นๆตามความเหมาะสมของตำแหน่ง